ספר התשובות "חשמל ומגנטיות" מאת ד"ר יורם אשל כעת באינטרנט.
הספר מהווה חלק משלים לספר הלימוד "חשמל ומגנטיות" מצד אחד וספר תרגול עצמאי מצד שני.
המערכת מאפשרת תרגול אינטראקטיבי בצרוף בחנים, מבחנים, משחקי תרגול ומערכת משוב.
מחיר 40 ש"ח בלבד .

 
 

 
:שם משתמש
 
:סיסמא